Programansvarig

Thomas har ordet

År 1999 blev designhögskolan en del av Umeå universitets tekniska fakultet. Idén om en utbildning med både teknik och design började ta form och resultatet blev Civilingenjörsprogrammet i Interaktion och design som startade 2001. Först var det tänkt att fokus skulle ligga på utveckling av hårdvara och sensorer, men vid närmare eftertanke beslutades det att fokus skulle ligga på mjukvara istället, det vill säga att datavetenskap skulle ligga som grund för utbildningen.

De första årskullarna på ID-programmet fick lära sig mycket om webbutveckling, men bara några år senare började mobiltelefonerna bli populära vilket ledde till att teknik och design inom detta område snabbt lades till i utbildningen. Ytterligare ett tillägg kom efter medieexplosionen år 2007 då iPhonen släpptes och de sociala medierna blev riktigt stora. Idag fokuserar en del av utbildningen på appar men i och med att samhället utvecklas ändras också hela tiden fokus för programmet.

Nu har programmet funnits i över 15 år och till skillnad från när programmet startade finns idag yrket interaktionsdesigner. Dessutom har många företag börjat förstå behovet av interaktionsdesign och söker därför specifikt efter vår kompetens. Interaktionsdesigner är också ett yrke som växer fort och som blir mer viktigt allt eftersom tekniken utvecklas.

Thomas Mejtoft
Programmansvarig