Engagemang utanför skolan

IDag & Inatt
IDag arrangeras för och av studenter på ID och är en arbetsmarknadsdag dit inbjudna företag får en möjlighet att tala direkt till intresserade studenter för att skapa värdefulla kontakter för framtiden. Denna dag är fylld med spännande föreläsningar och massvis med inspiration. Dagen är kostnadsfri och studenterna bjuds på lunch och fika. I samband med IDag utses “årets IDare” ett pris som tilldelas en student som går 4:e året på ID och som på något sätt har gjort mycket för programmet.

Senare på kvällen anordnas banketten Inatt, där vi skålar för och tackar av de som går 4:e året samt önskar dem lycka till inför sista året och ex-jobbet. Denna bankett är mycket uppskattad av såväl företag som studenter och är utan tvekan en av vårens höjdpunkter.

IDag & Inatt är ett absolut måste för de som pluggar på ID!
Läs mer om Idag & Inatt här.

IDEvent
IDEvent är en grupp ID-studenter som jobbar ideellt med att skapa olika events för studenterna inom programmet. Medlemskapet är flexiblelt och det finns få fasta poster i gruppen. Vem som helst kan komma med en idé på ett event och genomföra det i samarbete med eventgruppen, alternativt överlämna idén helt till dem. Eventen som genomförs har fokus på kunskapsspridning, där några exempel på event som gjorts är: studentföreläsningar om utlandsstudier, hackathons, internships samt event och föreläsningar av personer från olika företag.

BH
BH ("Barens Hjältar") är IDs egna barlag som jobbar, klubb och EPP ("Efter Plugg Pubb"), på vårt kårhus Origo några gånger per termin. Arbetet sker helt ideellt och de som jobbar får en del förmåner som billigare läsk samt kaffe i kaffeet MITUM, gå in gratis samt gå före i kön på Origo. Det ordnas även personalsittningar för de som har jobbat under terminen som kostar mindre ju mer du har jobbat. Inga förkunskapskrav finns utan alla är välkommna! Vill du veta mer gå in här.

indivID
indivID är en ideell organisation byggd på ett gäng studenter från programmet och verkar som festeri. Tillsammans planerar och genomför festeriet ett tiotal olika evenemang året runt. Det största evenemanget indivID anordnar är den årliga Tyska StrIDen, ett evenemang som varje år lockar ett hundratal studenter (och icke-studenter) som uppdelade i lag tävlar mot varandra i en 7-kamp i sann tysk anda!

indivID har medlemmar från samtliga fem årskurser och även ett härligt gäng gamlingar (före-detta indivID-medlemmar som nu mera inte längre studerar) som en del dyker upp varje i år i maj för att vara med och fira Tyska StrIDen! Läs mer om festeriet här.

Pepp!
Pepp vill se fler kvinnliga ingenjörer! Pepp är ett mentorsprogram som riktar sig till tjejer på gymnasiet som får möjligheten att prata om allt mellan himmel och jord med en egen mentor, en ingenjörsstuderande tjej från Umeå Universitet. Utöver mentorskapsträffarna anordnar Pepp inspirationskvällar där det bjuds på en inblick i vad man som ingenjör kan göra efter studierna, väntade och oväntade roller, genom samarbete med olika företag och inspirerande talare. Mentorskapsprogrammet finansieras genom ideellt arbete och företag som tror på betydelsen av att fler tjejer upptäcker ingenjörsvärlden. Pepp Umeå startades upp av ett gäng ID-studenter under 2016. Läs mer om Pepp på vår hemsida www.blipepp.nu.

Data tjej

DataTjej
Föreningen DataTjej är en ideell förening som syftar till att främja tjejer i alla åldrar som intresserar sig för data och IT. Syftet är att gynna skapandet av kontakter mellan studenter och näringsliv samt öka gemenskapen IT-tjejer emellan. Genom föreningens aktiviteter möjliggörs spridning av kunskap och inspiration mellan medlemmarna, med det långsiktiga målet att öka antalet kvinnor i IT-branschen. Våra aktiviteter är alltifrån företagsbesök och lunchföredrag till sociala aktiviteter och en årlig konferens för studenter. Läs mer om DataTjej här.

NTK
Umeå naturvetar- och teknologkår, NTK, representerar dig som läser ID, tillsammans med alla andra teknologer, naturvetare, arkitekter och designstudenter vid Umeå universitet. Vi på NTK arbetar för att din tid som student ska bli så bra som möjligt. Den viktigaste funktionen kåren har är att se till att den utbildning studenterna får håller en hög standard. Kåren jobbar även för att kontakten med näringslivet ska vara en viktig del under utbildningen, så att du som färdigexaminerad har goda kontakter med företag och vet vad arbetsmarknaden har att erbjuda. Det är också viktigt för oss att studenterna har en god studiemiljö och ett gott socialt liv vid sidan av studierna! Läs mer om oss på www.ntk.umu.se

Uniaden
Uniaden arrangeras genom ett samarbete mellan de fyra studentföreningarna NTK, HHUS, PLUM och UMSYS och vänder sig till ca 6000 studenter inom teknologi, naturvetenskap, ekonomi, IT, media, design, HR och systemvetenskap. I 20 år har Uniaden arrangerats av studenterna vid Umeå universitet för att kunna skapa en plattform där de kan mötas med arbetslivet.

Uniaden ger dig som student möjlighet att träffa och knyta kontakter med näringslivet redan under studietiden. Vår huvudverksamhet är den stora arbetsmarknadsmässan, men förutom det arrangerar Uniaden också andra event, föreläsningar och aktiviteter för studenter och företag. Läs mer om Uniaden på www.uniaden.com