Vanliga frågor

Ungefär så ja! ID-programmet är ju ett femårigt program och är inte uppdelat i kandidat och master utan är liksom allt i ett! Och när du tar examen får du en Civilingenjörsexamen. Alla kurser är inte 100% valfria (endast 30 hp), utan den största delen (60 hp) av dem är valbara, vilket betyder att det finns några övergripande ämnesområden med ett antal olika kurser att välja på i varje område. Sedan har vi exjobbet (30 hp) som är inräknat i de två sista åren (120 hp) såklart.

Den stora skillnaden är precis som du skriver att den utbildningen är mer inriktad på produktdesign än vad ID är, den har ett fokus som är närmare fysiska produkter och lite längre från digitala gränssnitt.

Förstår din fråga, mycket relevant! Det man lär sig på programmet kommer bidra till en ”verktygslåda” som man sedan har med sig ut i arbetslivet. Det handlar alltså inte så mycket att lära sig om sakfakta (visst gör man väl de också) utan mer om generella principer för att lösa tekniska problem och designproblem. Det är ju inte heller så att vi lär oss någonting och sedan lämnar det där, det är ju faktiskt VI som driver tekniken framåt, använder den och underhåller den. Programmet startade 2001 och nu är tekniken ganska välutvecklad jämfört med då. Studenter som gick programmet på den tiden är ju inte ”ute ur tiden” nu, utan snarare har de mer erfarenhet i och med att de varit med hela vägen. Jag själv saknar ju till exempel erfarenheten av hur det var ”då”!

Under andra året på utbildningen läser man sin första (och enda om man inte väljer fler under valbara) rena psykologikurs, vilket är en grundkurs. Visst genomsyrar psykologi-tänket de flesta kurser som är lite mindre tekniska (dvs. inte ren matematik eller programmering) på det sättet att vi hela tiden tänker människa-dator-interaktion. När vi utvecklar och designar kretsar det hela tiden kring människan och på det sättet får vi in psykologin i vardagskurserna. Under grundkursen får man även prova på en del olika psykologiska test, vilket vi sedan tar med oss till andra kurser när det är dags att användartesta lösningar.

Precis som jag svarade på förra frågan så handlar interaktionen i det här fallet om människa-dator-interaktion. Alltså hur gör vi bäst tekniken tillgänglig för alla, en specifik målgrupp etc.? Så fort någon säger att hen är "oteknisk" så ser vi det egentligen bara som en metafor för att interaktionsdesignen/användarvänligheten är dålig :-)

Fortfarande frågetecken?

Maila oss på student@interaktion.nu